Jack White, The White Stripes

[White by name, black by nature.  The White Stripes---Jack and Meg White.]


All seeing eye symbol


Karen Elson  Black eye (symbol)


Look alikes


Polygon iris   http://www.youtube.com/watch?v=etOQlM8YjEU

Jack White and Karen Elson

http://www.zimbio.com/photos/Jack+White/2009+mtvU+Woodie+Awards+Arrivals/SEW1JKtcs_e


Sanpaku eye