Irreligious


Eye (reptilian)  Horus  Eye (all seeing)